Tandlægerne

Almindelig Tandeftersyn

I middelalderen forestillede man sig, at tandsmerter skyldtes en orm, der borede sig gennem tanden.

Stærke tandsmerter behandlede man indtil 1829 med et brændejern.

Vi lover at holde øje med “orm” og anvender aldrig brændejern.

Det er dog en god ide, at få foretaget regelmæssig eftersyn af tænderne. 

Eftersynet giver mulighed for at diagnosticere sygdomme i tænder og mundslimhinder tidligt og dermed forhindre større indgreb.

Vi kan kun anbefale, at du passer på tænderne og vi kan hjælpe bedst, hvis vi for lov at se dine.

Er du mellem 18 og 25, og medlem af sygeforsikringen Danmark, gives 100 % tilskud til både eftersyn og tandrensning i de tilskudsberettigede grupper.

Har du brug for et overslag i forbindelse med overførselsindkomst f.eks. dagpenge, kontanthjælp eller folkepension hjælper vi gerne.